Bydlení Tipy

Kořenová čistička odpadních vod – snadné řešení, když nemáte veřejnou kanalizaci

Napojení na veřejnou kanalizaci není samozřejmostí, zejména třeba na chatách či chalupách, ale nemusíme hned věšet hlavu. Máme totiž jiné možnosti, jak takovou situaci řešit. První volbou je klasický septik, který je nutné nechat často vyvážet. Pokud toto řešit nechcete, pak je potřeba septik vhodně přizpůsobit. Tehdy přichází v úvahu vlastní čistička odpadních vod, ať už mechanická či kořenová.

Právě kořenová čistička je tou nejlepší volbou, protože má nejlevnější provoz a je ekologická. Funguje v podstatě na principu přírodního koloběhu. Využívá to, co je původem z přírody, aby to do ní zase vrátila zpět. Jestli je na vaší zahradě dostatek prostoru, neváhejte a kořenovou čističku tam instalujte. Je to ideální řešení pro chalupy, ale také rodinné domy.

Septik

Dnešní septiky jsou sestavovány na míru ze svařovaných plastů. Jsou to v podstatě válce, které mají vnitřní prostor rozdělen na 4 komory. V těchto komorách se následně usazuje veškerý nerozpustný kal. Poslední komora je vybavena potrubím, jehož prostřednictvím je odváděna šedá voda samospádem až do kořenového jezírka. Dobré je, aby byl septik opatřen uzamykatelným víkem.

Funkce soustavy

Domácí odpad je skrz potrubí DN 150 odváděn do septiku, což je první stupeň čištění. Tady se tuhá složka oddělí od šedé vody a ta pak pokračuje potrubím DN 100 do umělého jezírka, které se předtím ještě naplní štěrkem.

Důležité je zabránit tomu, aby štěrkové jezírko prosakovalo do okolí. Toho je možné docílit jedině umístěním několika vrstev fólie přímo pod jezírko, čímž je odděleno od okolního terénu. Drobnější štěrk je vhodný pro osázení vodními a bahenními rostlinami.

Tyto rostliny využívají pro svůj růst to, co my vyloučíme. Během čistícího procesu je uplatňován kyslík a bakterie, které žijí na kamenech a kořenech těchto rostlin zasazených ve štěrku. Všechny tyto jednotlivé úkony vedou k jedinému, a to k ekologickému čisticímu procesu.

Hladinu kořenového filtru (jezírka), je nutné regulovat a to pomocí vypouštěcího zařízení. Voda, která je již vyčištěná, se nechá vsakovat do půdy, nebo se může vypouštět do vodoteče, případně se dá použít na zálivku rostlin v zahradě.

Kořenové pole

Jednoduše řečeno je to jáma, která je v nejhlubším místě vybagrována do hloubky v rozmezí 85 až 100 cm. Plocha tohoto pole je počítána tak, že na jednoho člověka potřebujete 5 m2. Kořenové pole, respektive kořenový filtr je nutné nejprve zbavit veškerých kamenů a ostrých předmětů.

Potrubí i vše ostatní musí mít spád, být uhlazeno a tzv. vystláno základní vrstvou. Právě tato vrstva je zásadní, aby bylo možné ochránit i ostatní vrstvy. Pro tyto účely se dá použít staré linoleum, gumová střešní krytina a tomu podobné materiály.

Jakmile máme základní vrstvu, aplikuje se geotextilie, která má gramáž 400 g/m2 a dostatečný přesah na všech stranách. Když je tato vrstva/podklad na místě, přichází na řadu jezírková kaučuková fólie, která se naroluje na vrstvu geotextilie.

Vzhledem k tomu, že je velmi důležité, aby byla kaučuková fólie chráněna před tlakem kamení, musíme jí opatřit rovněž vrstvou geotextilie. Teprve potom je možné aplikovat kameny, které budou vše jistit před posunem. Ve chvíli, kdy máme toto hotové, je připraveno kompletní souvrství pro bezproblémový chod kořenové čističky.

Spojovací potrubí

Mezi kořenovým polem a septikem je potřeba položit potrubí DN 100. Zapomenout nesmíme ani na zabránění úniku odpadových (nevyčištěných) vod. Tomu zabrání montáž příruby (fóliový přechod) na gumovou/kaučukovou vrstvu v jezírku, kudy je potrubí vedeno. Ostatně stejná příruba se musí použít i na té straně, kde je výtok z jezírka. Důležité je, dát si záležet na vytvoření otvoru do gumové fólie.

Nátokové i odtokové potrubí v kořenovém jezírku opatříme T kusem, do kterého následně zasuneme levou i pravou trubku, do které ještě předtím vyvrtáme otvor o průměru 10 mm. Perforovaná část potrubí se zakončí koleny, do nichž se vsadí trubky. Ty poté vedou nad povrch, kde je vrstva kameniva a poslouží jako odvětrávání čističky.

Poté, co je do jezírka nasypána potřebná vrstva štěrku, musí se ještě trubky zkrátit, aby končily několik centimetrů nad povrchem. Nakonec je musíme zaklopit víčky, aby se do otvorů nedostal štěrk a jiné nežádoucí předměty.

Regulační šachta

Tato šachta je určena k vypouštění či spíše odpouštění hladiny v jezírku, aby bylo možné regulovat její výši. Díky pravidelnému snižování hladiny, jsou rostliny donuceny protáhnout kořeny za vláhou. Výsledkem je mnohem mohutnější kořenová základna, která pak daleko lépe zvládá vyčistit vodu.

Pro vytvoření šachty se používá plastová nádoba s průměrem 1 metr. Její velikost je výhodou při instalaci vypouštěcího zařízení, ale i v případě, že jej bude potřeba opravit. Dno regulační šachty má dva otvory, do kterých je umístěno potrubí DN 100. Jeden odtok slouží pro nátok a druhý jako odtok.

Nátoková strana je osazena kolenem a další trubkou DN 100, v níž jsou 2 otvory, které musí být zaslepeny špunty. Ty jsou od sebe vzdáleny 5 cm. Ke srovnání hladiny jezírka se využívá princip spojených nádob, kdy je hladina srovnána k hraně uvolněného otvoru, což umožňuje regulaci hladiny po pěti centimetrech.

Do spodní části trubky se nainstaluje kohout, který použijeme, když budeme chtít kořenové jezírko zcela vypustit. Regulační šachta má dvě části – spodní je zapuštěna do země a horní slouží jako “poklička“. Vrchní kryt má průměr 0,6 m a je to vlastně kontrolní otvor. Kdyby náhodou došlo k nějaké poruše, tato poklička se jen sundá a přístup do spodní části je volný.

Odpadní potrubí

Vyčištěná voda se odvádí z regulační šachty do tzv. vodoteče. Konec potrubí DN 100 je potřeba zajistit víčkem, ve kterém budou vyvrtané otvory. Toto opatření je nezbytné, protože slouží jako ochrana před různými živočichy. Zejména žáby a hlodavci si mohou do tohoto potrubí snadno najít cestu, a pokud nebude zajištěno víčkem, hrozí jeho ucpání.

Nesmíme zapomenout ochránit jezírko proti mrazům

Ve chvíli, kdy je kořenová čistička vybudována, jen těžko byste jí na zimu zase rozebírali. Než dorazí první mrazíky, je dobré zvýšit hladinu jezírka až nad štěrk. Nemusí to být moc, bohatě postačí, když bude hladina končit těsně nad vrstvou kamínků.

Poté co hladina zamrzne, sníží se voda zhruba o 15 centimetrů a utvoří se vzduchová mezera. Ta spolu s vegetací, která na zimu uschne, a sněhovou pokrývkou zamezí tomu, aby filtrační vrstva promrzla.

Kamenivo a štěrk

Ideální volbou do kořenové čističky je kamenivo frakce 80/125 a štěrk 16/32. Pro podložení nátoku a výtoku je vhodnější větší kamení. Ostatní prostor je vhodné zaplnit drobnějším štěrkem, aby se daly dobře sázet jednotlivé rostliny.

Rostliny a jejich osázení

Z obecného hlediska je doporučováno 20 rostlin na každý metr čtverečný. Mezi vhodné rostliny patří takové, které se běžně vyskytují v okolí čističky, například rákos, blatouch, pomněnka, sítina a další. Pro pohledovou stranu zvolíme menší druhy rostlin, což jsou třeba blatouchy a pomněnky, následují kosatce, různé druhy trávy a vše pak zakončí rákos a orobinec.

Přehled nejvhodnějších rostlin pro čističky

 • Rákos
 • Blatouch
 • Orobinec
 • Kosatec modrý
 • Kosatec žlutý
 • Sítina
 • Pomněnka
 • Chrastice rákosovitá
 • Zblochan vodní
 • Kyprej vrbice
 • Skřípinec jezerní
 • Tužebník jilmový
 • Vrbina obecná
 • Prustka obecná
 • Žabník jitrocelový

Když je vytvořen základ, můžeme přidat lupinu s kapradím, kameny a také nějaké samorosty. Nezapomeňte pořídit i mech, který využijete na zakrytí okraje geotextilie. Jednotlivé rostliny umístíme do štěrku, kde si předtím vytvoříme jamku a znovu překryjeme štěrkem.

Po dokončení výsadby zvýšíme hladinu natolik, aby nezůstala ani jediná rostlina bez vody. Jakmile nově vysazené rostliny zakoření, je dobré hladinu opět snížit a to zhruba o 10 cm, aby byl eliminován zápach a nedocházelo k líhnutí komárů.

Výhody kořenové čističky

 • Samostatnost v čištění
 • Nedochází k narušení okolí domu či zahrady
 • Úspora financí oproti provzdušňovacím čističkám
 • Možnost krátkodobého přetížení
 • Minimální údržba
 • Žádný hluk

Nevýhody kořenové čističky

 • Potřeba většího prostoru pro zabudování čističky

Přečtěte si také jak pečovat o letní zahradu v případě hnojení a zálivky, kam s vodou v zahradě, proč je důležitá pravidelná péče o vodu v bazénu nebo jak si vyrobit nábytek z palet.

1 komentář

Přidat komentář