Vztahy Zdraví

Kyberšikana – zneužívání moderních technologií

Moderní technologie používá v dnešní době téměř každý, od dětí až po seniory. Přestože je jejich hlavním úkolem pomáhat a posloužit dobré věci, stává se, že dochází k jejich zneužívání. Zejména u těch lidí, kteří se nudí, nebo jsou psychicky nevyrovnaní, se tyto technologie mohou stát nástrojem kyberšikany. Spousta lidí tvrdí, že za to mohou zejména lidé v pubertálním věku, ale v tomto případě na věku vůbec nezáleží.

Co je kyberšikana?

Určitě jste se už někdy s tímto zvláštním názvem setkali. V dřívějších letech jsme znali jen klasickou šikanu, kdy se někdo na někoho zaměří a šikanuje ho osobně, například v práci nebo ve škole.

Moderní doba přinesla nejen spoustu technických vychytávek, ale také nové způsoby jak někoho týrat. Kyberšikana je v podstatě psychickou formou šikany prostřednictvím moderních elektronických médií (zařízení).

Je vůbec možné rozeznat, kdy se nevinně vypadající online zábava v podobě vtipných komentářů či sdílení osobních fotek s druhými uživateli změní až na život nebezpečný jev, který může u některých jedinců přivodit klidně i doživotní psychické trauma?

Dochází k tomu ve chvíli, kdy uživatelé, lépe řečeno pachatelé provozují toto vtipkování a sdílení záměrně a mají jediný cíl, jež spočívá v tom, aby vybranému objektu co nejvíce ublížili a pokud možno ho dostatečně poškodili.

Největším problémem kyberšikany je anonymita webu, na kterou útočníci nejvíce sází. Vede je k tomu pocit nepolapitelnosti a minimální pravděpodobnosti, že budou odhaleni. Pro své útoky si ve většině případů založí neznámé emailové schránky, různé profily na sociálních sítích, blogy, ale také webové stránky. Neštítí se ani toho používat telefonní čísla, která po použití jednoduše vyhodí.

Kdy a kde

Pokud se ptáte, jestli se dá nějak dopředu zjistit kdy a kde ke kyberšikaně dojde, je to marné. Útočníci zneužívají toho, že v online prostoru mohou svou vybranou oběť šikanovat, kdy se jim zachce, protože je možné být online 24 hodin denně. Nevýhodou pro oběti je velký počet přihlížejících, tedy početné publikum a celkový dosah všeho, co útočníci na svou oběť zkouší.

Samotná kyberšikana může být jen jednorázovou záležitostí, kdy útočník využije online prostor, aby se například za něco pomstil kamarádovi, ex-přítelkyni a podobně. Pak je tu ale opakovaná kyberšikana, a ta může vést až k masové formě zábavy, kdy diváci vyčkávají, co dalšího útočník na svou oběť vymyslí.

Opakovaná kyberšikana může a většinou i mívá negativní následky na psychický stav oběti a až příliš často vyústí v pokus o sebevraždu. Důvodem je, že oběť už nechce snášet šikanu a hledá jakoukoliv cestu, jak se ponižování vyhnout a uniknout mu. Kyberšikana může svým způsobem potkat kohokoliv.

Prevence je základ

Chcete-li se vyhnout problémům, najděte si vždy čas na své potomky a hovořte s nimi o všech možných rizikových situacích, které mohou moderní technologie přinést. Srozumitelně a podrobně jim vysvětlete, jaký obsah v online prostoru šířit, případně sdílet s přáteli, aby věděli, že nevhodné fotky či texty mohou znamenat velké riziko.

Nebojte se s nimi mluvit i o tom, že se fotky, texty a další podobný obsah sdílený v naprosté nevinnosti, může stát zbraní pro všechny nepovolané osoby, které se k němu dostanou. Stačí k tomu i taková maličkost, jako veřejné sdílení vaším kamarádem.

Běžné je, že zejména mládež si mezi sebou posílá a sdílí různé vtipné i soukromé fotografie, jež mají zůstat pouze mezi těmi, co je posílají, ale mnohdy se k nim po jednom sdílení dostane třeba celá škola.

Poučte své děti, ať nedůvěřují každému a snaží se neposílat takové materiály, co je lehké využít ke kyberšikaně. Zvlášť pozorný musí být u citlivých údajů, jako je adresa bydliště, rodné číslo a podobně.

Sledujte změny v chování

Kyberšikanu není vidět, ale pro psychiku dítěte je to velmi bolestná záležitost, protože dítě si klidně po celé měsíce uchovává v živé paměti jakoukoliv útočnou SMS, fotku či video, a může tak dlouhodobě prožívat trauma.

To nejdůležitější je v tomto případě vzájemná důvěra mezi rodičem a dítětem. Pokud se vám svěřuje úplně se vším, máte vyhráno v tom, že se o jeho problému dozvíte včas. Když si ale nechává všechny problémy pro sebe a nechce se svěřit ani vám či učitelům, je velmi těžké takové potíže poznat. Hlídejte, zda u dítěte nedochází ke změnám chování, zajímejte se každý den o to co se dělo ve škole, ptejte se, jestli se něco nestalo, či se nechce s něčím svěřit nebo si promluvit.

Kyberšikana a učitelé

Školní mládež bývá sice nejčastěji šikanovanou skupinou, ale mezi oběti se mohou dostat i učitelé, a to ve více než 20 % případu. Pokud jde o samotnou kyberšikanu učitelů, probíhá samozřejmě prostřednictvím sociálních sítí, emailu, mobilních telefonů, chatů nebo na různých webových stránkách. Nejčastější jsou přímé útoky přes mobil či internet, ale rovněž neustálé prozvánění, vyhrožování, zastrašování, v horším případě pak rozšiřování fotek, které mají učitelé zesměšnit a ponížit.

Běžnou obranou takového učitele, je odstranění nežádoucího obsahu, případně jeho zablokování. Dobré je ukládat takzvané screenshoty celé komunikace, a také záznamy přijatých i odeslaných SMS zpráv. Podle statistik se o odhalení útočníka pokusilo jen 8% učitelů. Stejný počet pak tyto útoky ignorovalo, protože je nepovažovalo za problém. Počítali s tím, že nastalá situace sama odezní a vyřeší se bez jakéhokoliv zásahu ze strany učitele.

Nejčastější projevy kyberšikany

 • Obtěžování mobilem – neustálé volání, prozvánění či posílání SMS zpráv.
 • Urážlivé či zastrašující zprávy, případně pomluvy, zasílané emailem, přes chat, Skype, ICQ nebo smskou.
 • Vyzrazování cizího tajemství.
 • Vydírání prostřednictvím online prostoru nebo přes mobil.
 • Zvukové záznamy, videa a fotografie, které jsou pořizovány, následně upravovány a zveřejňovány s cílem, co nejvíce poškodit osobu na kterou je útok veden. Příkladem může být fyzický útok, který byl zinscenován a natočen.
 • Provokace a napadání uživatelů v rámci různých diskusních fór.
 • Veřejné online napadání v chatovacích místnostech, kde útočník například vytapetuje pomlouvačným textem celou zeď/obrazovku.
 • Tvorba webových stránek/blogů, jejichž jediným cílem je urážet, ponižovat či pomlouvat vybranou osobu.
 • Zneužití cizího účtu – např. emailů, kdy dochází ke krádeži identity.

Druhy kyberšikany

Existuje celkem šest druhů kyberšikany. Každý tento druh je něčím specifický. My se pokusíme ve stručnosti nastínit co je jejich principem.

Kyberstalking

U tohoto druhu hovoříme o formě pronásledování a obtěžování obětí prostřednictvím telefonu (volání i SMS), chatu, Skypu a různých sociálních sítí. Útočník roznáší pomluvy, snaží se poškodit oběti pověst a co nejvíce ji znemožnit. Často se baví i tím, že zasílá viry. Stalkerem bývá kamarád, bývalý přítel či milenec, ale i neznámé osoby, které si oběť zvolí na internetu zcela náhodně.

Sexting

Jak už sám název napovídá, jedná se v podstatě o sex a textování (texting). Jde o to, že útočník neustále posílá své oběti obtěžující fotky, zprávy a videa, jejichž principem je sexuální tématika. Oběť je vydírána a nucena k něčemu co nechce. Trestným činem je i pokus o šíření dětské pornografie, kdy útočník využívá fotografie dětí, kterým ještě nebylo 18 let.

Outing

Tento druh kyberšikany spočívá v tom, že útočník pořizuje videa a fotky vyhlédnuté oběti, které jsou trapné či byly pořízeny v choulostivé situaci. Takto získané materiály později zveřejní na internetu, nebo je používá k vydírání oběti a vyhrožuje zveřejněním, pokud pro něj nebude oběť ochotna něco udělat.

Jaké jsou další druhy kyberšikany

 • Happy slapping
 • Vyloučení ze skupiny
 • Kybergrooming

Přečtěte si i další zajímavé články, například proč muže děsí silné ženy, které stojí pevně nohama na zemi, 6 rozchodových SMS, které nechcete dostat nebo jak zvládnout trapnou konverzaci levou zadní.

Přidat komentář